rentalcars.com Goods from Japan delivered to your home or business

Ueno Park Tour

Japan flag. Ueno Park Tour

Free guided tours of Ueno 上野

The Tokyo Metropolitan Area SGG Club, in collaboration with the Taito City Tourism Section, conducts free guided tours of the Ueno area, Tokyo in English at 10.30am and 1.30 every Wednesday, Friday and Sunday.

Refer to the following official pamphlet for further details on these free tours of Ueno. Back to the Ueno area guide page

Information on free guided tours of Ueno Park, Tokyo.

Courtesy of the Taito City Tourism Section and the Tokyo Metropolitan Area SGG Club.Hotels in Tokyo - Agoda

Tokyo | Kyoto | Osaka | Atami | Fukuoka | Hakone | Hida-Furukawa | Himeji | Hiraizumi | Hiroshima | Ibaraki | Iga-Ueno | Inuyama | Ise & Toba | Iwakuni | Kakunodate | Kamakura | Kanazawa | Kawasaki | Kirishima | Kobe | Koyasan | Magome & Tsumago | Masuda | Matsushima | Mount Fuji | Nagasaki | Nagoya | Nara | Niigata | Nikko | Oita & Beppu | Okayama & Kurashiki | Okinawa | Omi Hachiman | Saitama | Sakurajima | Sapporo | Sendai | Shizuoka & Hamamatsu | Shodoshima | Takayama | Toi | Toyama | Toyohashi | Tsukuba | Yanagawa | Yokohama


Books on Japan


Goods From Japan to your home or business.