rentalcars.com Goods from Japan delivered to your home or business

Sumo Throw

Japan flag. Images of Japan: Sumo

A Sumo throw

Sumo is a sport with spiritual significance in Japan.

Photograph of a fall in Sumo bout

next sumo image


Travel Information Guides to Japanese Cities

Tokyo | Kyoto | Osaka | Atami | Fukuoka | Hakone | Hamamatsu | Himeji | Hiroshima | Ibaraki | Ise & Toba | Kamakura | Kanazawa | Kirishima | Kobe | Koyasan | Kurashiki | Magome & Tsumago | Nagasaki | Nagoya | Nara | Niigata | Nikko | Oita & Beppu | Okayama | Okinawa | Omi Hachiman| Saitama | Sakurajima | Sapporo | Sendai | Shizuoka | Shodoshima | Toyohashi | Tsukuba | Yanagawa | Yokohama


Books on Japan