Compare & book Japan flights. Goods from Japan delivered to your home or business

Sumo Referee Image

Japan flag. Images of Japan: Sumo

Sumo Referee

The referee in sumo is known as gyoji (行司) and the referees for the top ranks of sumo wear an elaborate silk kimono.

Photograph of Sumo bout

previous sumo image I next sumo image


Travel Information Guides to Japanese Cities

Tokyo | Kyoto | Osaka | Atami | Fukuoka | Hakone | Hamamatsu | Himeji | Hiroshima | Ibaraki | Ise & Toba | Kamakura | Kanazawa | Kirishima | Kobe | Koyasan | Kurashiki | Magome & Tsumago | Nagasaki | Nagoya | Nara | Niigata | Nikko | Oita & Beppu | Okayama | Okinawa | Omi Hachiman | Saitama | Sakurajima | Sapporo | Sendai | Shizuoka | Shodoshima | Toyohashi | Tsukuba | Yanagawa | Yokohama


Books on Japan