Compare & book Japan flights. Goods from Japan delivered to your home or business

Futeno 2

Japan flag. Images of Japan: Sumo Wrestler Futeno, Presently Ranked As Maegashira (2007)

Futeno Izumi

Futeno seen in relaxed pose in a Japanese style room with tatami and shoji screens.

Sumo wrestler Futeno, Japan.

previous sumo image


Travel Information Guides to Japanese Cities

Tokyo | Kyoto | Osaka | Atami | Fukuoka | Hakone | Hamamatsu | Himeji | Hiroshima | Ibaraki | Ise & Toba | Kamakura | Kanazawa | Kirishima | Kobe | Koyasan | Kurashiki | Magome & Tsumago | Nagasaki | Nagoya | Nara | Niigata | Nikko | Oita & Beppu | Okayama | Okinawa | Omi Hachiman| Saitama | Sakurajima | Sapporo | Sendai | Shizuoka | Shodoshima | Toyohashi | Tsukuba | Yanagawa | Yokohama