rentalcars.com Goods from Japan delivered to your home or business

กรุ๊ปเลือด

Japan flag. กรุ๊ปเลือด - กรุ๊ปเลือดบ่งบอกถึงบุคลิกภาพลักษณะนิสัย

Join Personals at Japan Visitor.

Sian Thatcher

Blood type condom machine.
เครื่องจำหน่ายถุงยางตามกรุ๊ปเลือด
Hita, Kyushu.

ในประเทศญี่ปุ่้น กรุ๊ปเลือดสามารถบอกถึงบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เหมือนกันกับการทำนายดวงชะตาของ ประเทศตะวันตก

เริ่มจากที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ.1931 นายฟูรุกาว้า ทาเกะจิ (18911940) ได้เสนอถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างกรุ๊ปเลือดและบุคคลิกภาพ หลังจากที่ได้ทำงานในฝ่ายปกครองของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ได้มีการสังเกตอารมณ์ต่างๆ ระหว่างที่ได้มีการเปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน

ฟูรุกาว้า เสนอว่าพวกเราเป็นมนุษย์ที่มีการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย โดยมีเพียงแค่ 2บุคลิกเท่านั้น จากรายงานของเขาบอกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปเอนั้น จะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดี ละเอียดละออและเป็นคนที่มีความรอบรู้ ขณะที่คนที่มีเลือดกรุ๊ปบีจะเป็นคนที่ตรงกันข้ามโดนสิ้นเชิง เป็นคนที่แบ่งแยกชัดเจนเลยว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี

การวิจัยที่ได้ผลดีคือการตรวจหาผลเลือดทางด้านจิตวิทยาในปี ค.ศ.1950-1979 ในประเทศญี่ปุ่น นาย มาซาฮิโกะ และ นาย โทชิทากะ โนมิ ทีมค้นคว้า2พ่อลูก เป็นผู้รับผิดชอบทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยทำการวิจัยว่ากรุ๊ปเลือดมีผลอย่างไรต่อชิวีตการเป็นอยู่ของเรา รวมถึงความสัมพันธ์ทางด้านการทำงานและการพักผ่อนของเราด้วย

ในประเทศญี่ปุ่น กรุ๊ปเลือดมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างเช่น บางบริษัทในญี่ปุ่นมีการวางแผนเลือกลูกทีมในการทำงานโดยอาศัยกรุ๊ปเลือดเป็นตัวตัดสิน และมีรายงานว่าโค้ชทีมเบสบอลใช้กรุ๊ปเลือดในการคัดผู้เล่นเข้าสู่ทีม

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพอิมพีเรียลของประเทศญี่ปุ่น มีข่าวลือว่าได้มีการ จัดรูปแบบการรบโดยอาศัยกรุ๊ปเลือดเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ขณะเดียวกันได้มีข่าวว่าโรงเรียนอนุบาลก็มีการปรับวิธีการเรียนการสอนโดยอาศัยกรุ๊ปเลือดเหมือนกัน โดยแบ่งชั้นตามกรุ๊ปเลือดและทำการสอนแต่ละชั้นโดยใช้เทคนิคในการสอนที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของกรุ๊ปเลือดแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในด้านบริการจัดหาคู่ โดยเป็นตัวบ่งบอกที่ดีเลยว่าคู่ไหนมีลักษณะบุคลิกนิสัยที่เหมาะสมกัน

ในปีค.ศ.1930 หลังจากที่ได้มีการวิจัยถึงความสัมพันธ์กันของกรุ๊ปเลือดและบุคลิกภาพ ในแบบฟอร์มการสมัครงานก็ได้มีการเพิ่มหัวข้อให้กรอกเกี่ยวกับชนิดของกรุ๊ปเลือดเพิ่มเข้าไปด้วย เพื่อเป็นการประเมินที่ดีถึงลักษณะนิสัยของพนักงาน โดยในปี ค.ศ.1997 ประเด็นนี้ได้เป็นที่สนใจของรายการโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นถึง 4สถานี จาก5สถานี ด้วยกัน ที่จะทำรายการเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการทำนายในรายการโทรทัศน์ช่วงเช้า

กรุ๊ปเลือดเป็นหัวข้อหนึ่งที่ใช้ในการสนทนากันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมไหน เด็กๆไม่เชื่อว่ากรุ๊ปเลือดจะเป็นสิ่งที่มาตัดสินว่าคนๆนั้นจะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ เหมือนกับวัยรุ่นของตะวันตกที่อยากจะทำนิสัยให้เหมือนกันกับดาราที่ชื่นชอบ

ทางด้านอุตสาหกรรมได้มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆ โดยเริ่มมากจากนาย ฟูรุกาว้า โดยคุณสามารถซื้อสิ่งของต่างๆได้ตามกรุ๊ปเลือดไม่ว่าจะเป็น หมากฝรั่ง เครื่องดื่ม ปฏิทิน หรือแม้แต่ถุงยางอนามัย โดยถุงยางอนามัยนี้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่จะมีคำแนะนำที่ต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับกรุ๊ปเลือดของคู่สทนาของเราว่าอยู่ในกรุ๊ปเลือดชนิดใด

ทำไมถึงได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่น?

90% of the Japanese know their blood type.

38% ของประชากรในประเทศญี่ปุ่น เป็นเลือดกรุ๊ปเอ

ชนิดของกรุ๊ปเลือดได้มีข้อโต้แย้งกันในปี ค.ศ.1920 - 1939 ความสนใจในกรุ๊ปเลือด เริ่มขยายตัวและมีผลต่อชนชาติตะวันตกมากขึ้น นัก วิทยาศาสตร์ในฝั่งตะวันตกพบว่า โดยส่วนใหญ่ชาวเอเชียจะมีเลือดกรุ๊ปบี แต่จะหายากในชาวคอเคเชี่ยน ส่วนเลือดกรุ๊ปบีนั้นเป็นกรุ๊ปเลือดปกติของสัตว์ พวกเขามีการโต้เถียงว่าชาวเอเชียมีวิวัฒนาการที่ต่ำ นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นจึงทำการหาข้อพิสูจน์เพื่อหาข้อหักล้างนี้ ด้วยวิธีการโต้วาทีและมันได้กลายเป็นที่นิยม คือ OLOGY

มาซาโอะ โอมูระ ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพที่มหาวิทยาลัย Nihonไม่เชื่อว่ากรุ๊ปเลือดจะมีผลในการแบ่งแยก บุคลิกภาพได้ เขามีความเห็นว่าเหตุผลที่กรุ๊ปเลือดเป็นที่สนใจในประเทศญี่ปุ่นนั้น เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในเชื้อชาติ ซึ่งเกี่ยวกับพันธุศาสตร์แต่ไม่ต้องการที่จะให้ดูเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ประชากรชาวญี่ปุ่นจะมีการกระจายของกรุ๊ปเลือดอยู่แล้วดังนั้น หากจัดกลุ่มในการแบ่งกรุ๊ปเลือด ความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นแม้ว่าหากความหลากหลายนั้นอาจเป็นเพียงการหลองลวง

ในยุโรปและอเมริกา แม้ว่าคนโดยส่วนใหญ่จะมีกรุ๊ปเลือดเอหรือโอ รองลงมาเป็นกรุ๊ปเลือดบี และน้อยที่สุดเป็นกรุ๊ปเอบี ดังนั้น คนส่วนใหญ่จะมีบุคลิกภาพอยู่ 2 ประเภท ทั้งตัวเลือกภาวะทางอารมณ์ ซึ่งอาจจะอธิบายได้ว่า ทำไมเรื่องกรุ๊ปเลือดไม่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศในอดีต

เป็นที่น่าสนใจว่า 90%ของคนญี่ปุ่นรู้จักกรุ๊ปเลือดของตน ถึงแม้ว่าเหตุผลของความนิยมที่เกิดขึ้นนี้จะยังไม่ชัดเจน ในทางตรงกันข้ามชาวยุโรปและอเมริกันส่วนใหญ่จะไม่ทราบกรุ๊ปเลือดของตนและความหมาย

เป็นไปได้ว่า ถ้าคุณมีกรุ๊ปเลือด เอบี หรือ โอ คุณอาจไม่สนใจการวิเคราะห์ของกรุ๊ปเลือดเท่าไร แต่สำหรับคนกรุ๊ปเลือดเอและบี เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าให้ความสำคัญ


โดยลักษณะนิสัย

กรุ๊ปโอ - นักรบ

 • ผู้กำหนดแนวโน้ม หรือ ผู้นำทางความนิยม
 • ซื่อสัตย์
 • อารมณ์ร้อน
 • มีความมั่นใจในตัวเอง
 • ชอบอยู่แบบอิสระ
 • ทะเยอทะยาน
 • ทนงตัว
 • ขี้อิจฉา
 • บุคคลกรุ๊ปเลือดโอที่มีชื่อเสียง

 • พระราชินี อลิซาเบธที่ 2
 • จอห์น เลนนอน
 • เอวิส เพรสลี่
 • Liam & Noel Gallagher
 • พอล นิวแมน
 • กรุ๊ปเอ ชาวนา

 • รักสงบ
 • อดทน
 • อ่อนไหวง่าย
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขี้ระแวง
 • ดื้อดึง
 • ไม่ปล่อยวาง
 • บุคคลกรุ๊ปเลือดเอที่มีชื่อเสียง

 • Adolf Hitler
 • George Bush Senior
 • Soseki Natsume
 • Ringo Starr
 • Britney Spears
 • กรุ๊ปบี นักล่า

 • ชอบอยู่ตัวคนเดียว
 • ไม่ชอบการแต่งตัว
 • แข็งแรง
 • มองโลกแง่ดี
 • นักสร้างสรรค์
 • ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย
 • ใจกว้าง
 • ยากที่จะคาดเดาได้
 • บุคคลกรุ๊ปเลือดบีที่มีชื่อเสียง

 • Akira Kurosawa
 • Paul McCartney
 • Mia Farrow
 • Leonardo Di Caprio
 • Jack Nicholson
 • กรุ๊ปเอบี นักศึกษามนุษยชาติ

 • ใจเย็น
 • ควบคุมตนเองได้ดี
 • มีเหตุผล
 • ชอบเข้าสังคม
 • มีชื่อเสียง
 • นักวิจารณ์
 • สุขุม
 • ไม่เด็ดขาด
 • บุคคลกรุ๊ปเลือดเอบีที่มีชื่อเสียง

 • Jackie Chan
 • Marilyn Monroe
 • John F Kennedy
 • Mick Jagger
 • Alain Prost
 • Other Articles By Sian Thatcher

  Sex Museums
  Rice in Japan
  Blood Types in Japan
  Spring in Japan
  Karaoke


  Books on Japan