Lord Susano

Photos | Images of Japan: Lord Susano, Iwami Kagura, Kawado, Shimane, Japan.

This image shows Lord Susano a prominent character in kagura dramas.

Lord Susano, Iwami Kagura, Kawado, Shimane, Japan.
Jake Davies

Japan Images: Lord Susano, Iwami Kagura, Kawado, Shimane